Een webwinkel beginnen vanuit huis

Mag je zomaar een webwinkel vanuit huis beginnen? Deze vraag is helaas niet simpelweg met een ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. De regels voor het beginnen van een bedrijf aan huis, zoals een webwinkel, zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en deze worden opgesteld en beheerd door de gemeente. In een bestemmingsplan wordt bepaald op welke manier een stuk grond mag worden aangewend. Voorbeelden van bestemmingen zijn wonen, werken, groen en verkeer. Op een stuk grond met de bestemming ‘wonen’ is het in principe niet toegestaan een bedrijf te runnen. Gemeenten willen voorkomen dat een woonwijk verandert in een bedrijventerrein. Woongenot mag natuurlijk niet lijden onder het bedrijfsleven. Onderhand hebben echter vele gemeenten uitzonderingen op deze regel opgenomen in de verschillende bestemmingsplannen. Daarbij is het begrip ‘ruimtelijke uitstraling’ een belangrijke factor.

Ruimtelijke uitstraling

De term ‘ruimtelijke uitstraling’ duidt op de invloed van een bedrijf op de directe omgeving. Daaronder vallen bijvoorbeeld klanten die langskomen om een bestelling af te halen, banners en uithangborden in de buurt van het bedrijf, leveringen door grote vrachtwagens etc. Een bedrijf met veel ruimtelijke uitstraling past niet in een woonwijk omdat omwonenden daar mogelijk last van zouden hebben. Tegenwoordig kan echter iemand prima een bedrijf vanuit een woonhuis runnen zonder dat omwonenden daar last van hebben. Een webwinkel is een goed voorbeeld van een bedrijf waarbij de ruimtelijke uitstraling enorm kan worden beperkt. Daarom hebben veel gemeenten in de bestemmingsplannen voor woongebieden uitzonderingen gemaakt voor webwinkels. Informeer voor de zekerheid bij jouw gemeente of er een sprake is van een dergelijke uitzondering. Je kunt dit vaak vinden op de website van de gemeente.

Bestemming detailhandel

Als het in jouw woonplaats is toegestaan een webwinkel vanuit huis te beginnen dan zul je er rekening mee moeten houden dat je de ruimtelijke uitstraling (mogelijke overlast) beperkt. Hang dus geen grote vlaggen aan de gevel of spandoeken voor het raam. Officieel is het ook niet toegestaan dat klanten bestellingen aan huis afhalen en bijvoorbeeld pinnen of contant betalen. Dergelijke handelingen zijn namelijk alleen toegestaan onder een bestemming ‘detailhandel’. Als echter af en toe een klant iets afhaalt en contant afrekent is er natuurlijk niets aan de hand. Staan er honderden mensen in de rij voor je deur omdat jouw laatste actie een doorslaand succes is heb je mogelijk een probleem…

Dit gegeven is een belangrijke afweging in het kiezen van je assortiment. Als jij bijvoorbeeld een fietsenwebwinkel wilt beginnen dan zal het lastig worden deze vanuit huis te runnen aangezien veel klanten graag de fiets even willen proberen alvorens deze aan te schaffen.

Let op! Op bedrijfspanden is een bestemming ‘detailhandel’ niet vanzelfsprekend en is het vaak niet toegestaan dat klanten artikelen komen afhalen. Bron: ICTrecht.nl, ‘Rechtbank: Een webwinkel exploiteren is detailhandel’.

Voordelen webwinkel aan huis

Een webwinkel uitbaten vanuit huis kent veel voordelen. Zo heb je altijd je magazijn bij de hand, kun je je eigen tijd indelen, bespaar je reiskosten en de huur van een bedrijfspand. Daarnaast kun je de werkzaamheden voor je webwinkel eenvoudig combineren met de zorg voor je gezin of een andere baan. Tot slot is er mogelijk ook belastingvoordeel.

Belastingvoordeel webwinkel aan huis

Wanneer je een bedrijf aan huis hebt lijkt het logisch dat je een deel van de huur of hypotheek, de energiekosten, onderhoud etc., kunt aftrekken. Tot enkele jaren geleden was dat ook zo. Helaas zijn de regels voor aftrekposten voor bedrijfsruimte aan huis flink aangescherpt en in slechts een zeer beperkt aantal gevallen kom je er nog voor in aanmerking. De belangrijkste eis is dat de bedrijfsruimte hard gescheiden is van de woonruimte. De ruimte dient over een eigen ingang en sanitair te beschikken. Als jij de webwinkel runt vanaf je zolder of hobbykamer dan is het helaas niet toegestaan de huisvestingskosten af te trekken. Voor de zekerheid kun je contact opnemen met een fiscaal adviseur. In geval van twijfel kan deze om opheldering vragen bij de Belastingdienst.

Check de pagina ‘Werkruimte in de woning’ op de site van de Belastingdienst.

Nadelen webwinkel vanuit huis

Zeker als je net begint zijn er niet veel nadelen aan het beginnen van de webwinkel vanuit huis, maar er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Let erop dat je zakelijk en privé goed geschieden houdt. Schaf bijvoorbeeld een aparte mobiel aan voor je klantencontact, deel je tijd goed in, laat je niet te veel afleiden door huishoudelijke taken of de gezelligheid van je gezinsleden. Let er echter ook op dat je niet overspannen raakt. Met een webwinkel aan huis woon je letterlijk ín je bedrijf en is de kans groot dat je dag en nacht met je shop aan de gang gaat. Neem daarom de tijd om te ontspannen. Communiceer met iedereen duidelijk wanneer je aan het werk bent en wanneer je vrij bent. Zo kan iedereen er rekening mee houden en zul je veel efficiënter te werk gaan.