Ieder bedrijf dat producten verkoopt – dus ook een webwinkel – heeft te maken met bepaalde wetgeving en regels op het gebied van belasting. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over wettelijke verplichtingen en hoe je de Belastingdienst tevreden kunt houden!

Btw-plicht en inkomstenbelasting

Als je producten gaat verkopen met de intentie om (veel) winst te maken, moet je je bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Je bent vanaf dan ook btw-plichtig en betaalt een percentage over je omzet aan de Belastingdienst. Deze kun je verwerken in de verkoopprijs van je producten.

In de volgende gevallen bent je ondernemer voor de btw:

 • Je oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of je winst maakt.
 • Je werkt in loondienst en je hebt daarnaast nog andere werkzaamheden. Voor die nevenwerkzaamheden kan je als ondernemer beschouwd worden
 • Je runt zelfstandig een zaak of een recht om er inkomsten aan te ontlenen.

Voor de inkomstenbelasting zijn er andere voorwaarden voor het ondernemerschap. Het is dan ook mogelijk dat je voor de btw wel een ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet. Dat is bijvoorbeeld het geval als je webwinkel wel omzet maakt, maar geen of weinig winst.

De rechtsvorm van je onderneming telt niet voor de vraag of je ondernemer bent. De onderneming kan dus een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV of stichting).

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Wet Koop op Afstand

De ‘Wet Koop op Afstand’ beschermt consumenten tegen de risico´s bij het sluiten van een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet). Je hebt als ondernemer een informatieplicht. Consumenten moeten onder andere de volgende informatie op je website kunnen vinden:

 • Naam van je bedrijf
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Belangrijke kenmerken van je producten
 • Prijs
 • Verzendkosten
 • Beschikbare betaalmethodes
 • Manieren van verzending
 • Service- en garantiegegevens

Annuleringsrecht van de consument

De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. Na deze periode heeft de klant opnieuw 14 dagen om het gekochte product terug te sturen.

Als de klant al heeft betaald moet deze binnen de eerste 14 dagen het geld (inclusief verzendkosten) weer terug hebben gekregen. Dat moet overigens op dezelfde manier gebeuren als de wijze waarop de klant heeft betaald. Iemand die met iDeal heeft betaald mag je dus geen waardebon geven, tenzij je dat met de klant hebt afgesproken.

Wet bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens staan op veel plaatsen geregistreerd. De gegevens van een “gemiddelde” burger komen in honderden bestanden voor. Bijvoorbeeld bij de gemeente, belastingdienst, huisarts, bibliotheek, supermarkt, sportvereniging en werkgever.

Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. Waarschijnlijk hebben zij meestal niets te klagen over de manier waarop organisaties hun gegevens gebruiken. Misschien profiteren zij van de extra service die zij met een klantenkaart krijgen en stellen ze de informatie die ze ontvangen op prijs.

De snelle technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken. Ondernemingen, organisaties en de overheid kunnen daardoor nieuwe diensten ontwikkelen waar de burger profijt van heeft. Die mogelijkheden kunnen van de andere kant ook een bedreiging vormen voor de privacy van de burger. Vooral door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is het tegenwoordig voor organisaties steeds makkelijker om persoonsgegevens op verschillende manieren te gebruiken of aan anderen te verstrekken.

Daardoor kan de burger niet altijd overzien wat er met zijn gegevens gebeurt. Toch is het belangrijk dat de gegevens goed beschermd zijn. De Wbp waarborgt dat er zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan. De mogelijkheden die de techniek biedt mogen niet ten koste gaan van iemands privacy. De voorwaarden van je webwinkel zijn dus erg belangrijk.

Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 maakte de Wbp plaats voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze geldt in alle landen van de Europese Unie, wat betekent dat in elke lidstaat dezelfde privacywetgeving van toepassing is. Meer informatie over deze wet vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verkopen aan het buitenland en btw

Als je producten verkoopt aan het buitenland, kan je te maken krijgen met een aantal belastingen, zoals invoerrechten en accijns. Ook wordt er btw geheven als je zaken doet met het buitenland. De btw-regels hangen samen met het land waarmee je handelt. Voor landen van de Europese Unie gelden nu nog andere regels dan voor overige landen.

In 2021 komt er een nieuwe Europese wetgeving op het gebied van btw om de verkoop in andere landen minder omslachtig en aantrekkelijker te maken. Webwinkeliers kunnen dan via een online loket aangifte doen voor alle landen in de EU. Deze landen verrekenen vervolgens zelf met elkaar de betaalde btw. Wanneer je voor minder dan 10.000 euro verkoopt kun je aangifte doen bij de Belastingdienst in Nederland. Deze handelt het dan met de betreffende lidstaat.

Algemene voorwaarden opstellen voor je webwinkel

Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen waarin allerlei zaken omtrent een overeenkomst zijn opgesteld. Een bestelling in een webshop wordt wettelijk ook als een overeenkomst beschouwd, namelijk een ‘koopovereenkomst’. Als webwinkelier kun je alle regels die van toepassing zijn op een aankoop in jouw webwinkel duidelijk vastleggen in de algemene voorwaarden. Hierbij moet je denken aan zaken als garantie, bedenkingstermijnen, aansprakelijkheid en de retour- en klachtenprocedure.

Het is overigens niet verplicht om je eigen algemene voorwaarden op te stellen. Iedere aankoop is namelijk bij de wet beschermd. Op aankopen in een webwinkel is de wet Koop op Afstand van toepassing. Er zijn een aantal zaken waarop je in de algemene voorwaarden mag afwijken van de standaard bepalingen. Zo is de wettelijke betalingstermijn voor een bestelling op rekening 30 dagen. In de algemene voorwaarden mag je hiervan afwijken en bijvoorbeeld 7 dagen afspreken.

Het is belangrijk dat je algemene voorwaarden op de juiste manier worden opgesteld. Als deze namelijk fouten bevat dan kan de klant de algemene voorwaarden nietig laten verklaren en vaak trek je dan als ondernemer aan het kortste eind.

‘Ter hand stellen’ van de algemene voorwaarden

Je moet als ondernemer aan een enkele eisen voldoen om de toepasbaarheid van de algemene voorwaarden niet in gevaar te brengen. Ten eerste moet je de algemene voorwaarden tijdig aan de klant ter hand te stellen. Dit wil zeggen dat je de klant tijdig kennis op de hoogte brengt van de algemene voorwaarden. Dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn op een aankoop in jouw webwinkel moet vóór het afronden van de bestelling bekend zijn en deze moeten duidelijk leesbaar en in begrijpelijke taal zijn opgesteld. Of de klant de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Indien je de fout maakt je algemene voorwaarden niet op tijd ter hand te stellen heeft de klant de mogelijkheid de algemene voorwaarden te laten vernietigen voor de rechter en ben je als ondernemer niet beschermd. Zorg dus dat je duidelijk vermeldt dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en plaats deze op een pagina die vanaf iedere pagina op je webwinkel bereikbaar is.

Instemming algemene voorwaarden

Natuurlijk moet je klant het ook eens zijn met de algemene voorwaarden. Als tweede vereiste geldt dan ook dat de klant moet instemmen met de algemene voorwaarden. Pas op het moment dat de klant je algemene voorwaarden heeft geaccepteerd zijn de algemene voorwaarden bindend. De makkelijkste manier om de klant om instemming te vragen is door in het winkelwagentje een regeltje op te nemen waarbij je klanten kunnen aanvinken dat zij kennis hebben genomen van de algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaan. Vergeet niet in dat regeltje ook te linken naar de voorwaarden, dat is namelijk verplicht.

Het afsluiten van verzekeringen voor je webwinkel

Ook als je producten verkoopt via internet kun je met zakelijke problemen van fysieke aard worden geconfronteerd. Je moet er niet aan denken dat je voorraad wordt gestolen, dat je in een juridisch gevecht over een levering terechtkomt of dat je producten blijkt te verkopen die letsel bij een klant veroorzaken.

Zulke situaties kunnen torenhoge rekeningen van advocaten en leveranciers opleveren, en je zou niet de eerste webwinkelier zijn die er financieel aan ten onder gaat. Het is daarom verstandig om de risico’s op een rij te zetten en te onderzoeken welke je wilt afdekken middels een verzekering. Wat je het beste wel of niet kunt verzekeren, hangt af van de producten die je verkoopt en van de omzet die je genereert.

Heb je, omdat je nog in de startblokken staat, geen al te grote voorraad en verkoop je producten met een lage kostprijs, dan kun je overwegen om je voorraad niet direct te verzekeren. Let hierbij overigens op: als je je voorraad thuis opslaat, is de kans groot dat je zakelijke goederen niet worden gedekt door de inboedelverzekering.

Andere verzekeringen

Andere verzekeringen waarvan je kunt overwegen of je ze wilt aflsuiten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering;
 • Rechtsbijstandsverzekering;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Bedrijfsschadeverzekering.

In alle gevallen moet je jezelf afvragen of jouw type bedrijfsvoering de investeringen rechtvaardigt.

Voor een beginnend winkelier met een beperkte omzet is een bedrijfsschadeverzekering (die omzetverlies vergoedt bij bijvoorbeeld brandschade of een langdurige internetstoring) misschien wat overdreven. Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering verstandig is, hangt mede van je persoonlijke omstandigheden af; heb je bijvoorbeeld een werkende partner die in geval van ernstige gezondheidsproblemen voor een financiële basis zorgt?

Een rechtsbijstandsverzekering is vrijwel altijd een aanrader, omdat je met een webwinkel gemakkelijk in juridische touwtrekkerij terecht kunt komen en daarbij de hulp van experts goed kunt gebruiken.

Als je veel verschillende producten verkoopt die je niet allemaal zelf hebt kunnen testen, is het de moeite waard om eens te onderzoeken of je niet een aansprakelijkheidsverzekering af zou moeten sluiten. Daarbij moet worden gezegd dat de aansprakelijkheid in eerste instantie bij de fabrikant ligt of, als het om producten gaat die van buiten de EU komen, bij de importeur, mits jij als verkoper niet wist dat er iets aan je producten mankeert.

Let wel: dit heeft niet met de ‘gewone’ garantie op ondeugdelijke producten te maken, het gaat hier louter en alleen om producten die vervelende gevolgen bij een klant veroorzaken, bijvoorbeeld kortsluiting of een voedselvergiftiging. Als je vaak met je producten onderweg bent omdat je beurzen bezoekt of thuisdemonstraties verzorg, is de kans groot dat je een aanvullende vervoersverzekering af moet sluiten.

Kosten

Door verschillende verzekeringen onder te brengen in een één pakket, kun je soms interessante kortingen bedingen. De premie die je voor een pakket betaalt, verschilt per situatie en is mede afhankelijk van de bedrijfslocatie, je omzet, de waarde van je voorraad en uiteraard van het type verzekeringen dat je erin onderbrengt. Houd alles bij elkaar rekening met een pakketpremie van tussen de 50 en 150 euro per maand.